Ajuntament / Edictes:

2014
21/0514
Edicte liquidació cComptes 2013
04/02/14
Edicte: Subministrament d'aigua i canon
04/02/14
Edicte: Pressupost, aprovació definitiva
2013
24/12/13
Edicte: Aprovació inicial pressupost 2014.
7/08/13
Edicte: Associació Municipalisme per Aran, estatuts.
7/08/13
Edicte: Vehicles abandonats
27/02/13
Edicte: aprovació defimitiva del pressupost exercici 2013
27/02/13
Edicte: Subministrament i cànon d'aigua
30/01/13
Edicte: aprovació inicial del pressupost exercici 2013
29/01/13
Edicte: Aprovació del pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric...
29/01/13
Edicte d'Informació pública, segona aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
29/01/13
Pla Especial Urbanístic de Cases Aranesas, Bordes i cabanes
2012
13/05/12
Edicte. Liquidació comptes 2011
31/05/12
Modificació de cretit pressupost final
03/05/12
Edicte aprovació inicial modificació de crédits pressupostos
26/04/12
Edicte aprovació inicial del pla especial de cases araneses, bordes i cabanyes
12/04/12
Edicte de participació ciutadana: Modificació normes subsidiaries
15/03/12
Suministre i canon de l'aigua
08/03/12
Solicitut de Llicència Ambiental
05/03/12
Edicte de declaració de caducitat d'una inscripció al Padró

 

 

Anúncis
L'Alcalde
La Corporació
Pressupost
Tramits
Ordenances
Plens
Edictes
Perfil del Contractant
Urbanisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
12/10/11
Edicte de la aprovació inicial del Pressupost 2012
12/10/11
Aprovació inicial...creació de diversos ftxers de dades de caracter personal...
08/06/11
Modificació crèdit
08/06/11
Pressupost 2011
08/06/11
Liquidació ccomptes 2011
03/05/11
Edicte Padró Aigüess 2011
2010
 
20/12/10
Comprovació d’inscripcions al Padró d’Habitants
20/12/10
Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamòs
25/11/10
BAIXA del PADRÓ per INCLUSIÓ INDEGUDA
17/11/10
PRESSUPOST 2011 APROVACIÓ DIFINITIVA
17/11/10
MODIFIACIÓ DE CREDIT PRESSUPOST 1/2009 FINAL
26/10/10
Creació del fitxer automatitzat del Jutjat de Pau
20/10/10
MODIFICACIÓ DE CREDITS PRESSUPOST 1/2009 APROVACIÓ INICIAL
25/08/10
LIQUIDACIÓ de COMPTES GENERAL 2009
16/06/10
PROJECTE OBRES ADECUACIÓ Oficines Municipals
18/05/10
Modificació de la  Ordenança fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
21/04/10
Retirada De Vehicles Abandonats
   
2009
23/12/09
Aprovació Definitiva Del Pressupost
24/11/09
Modificació de Crèdit
17/11/09
Aprovació Provisional del Pressupost Exercici 2010
30/12/09
.Comprovació D’inscripcions En El Padró D’habitants De Residents Comunitaris
29/12/09
11/11/09
13/10/09
30/09/09
   
Ajuntament de Vilamos- Plaça Major, 4 - 25551 - Vilamòs - 973 64 07 39  Fax: 973 64 24 48  | Avís Legal
© 2011 Ajuntament de Vilamòs - Vall d'Aran