Ajuntament / Ordenances Municipals:

Ordenança reguladora de tinença i protecció d'animals
Ordenança reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua, gas i electricitat
Ordenança reguladora del Clavegueram
Ecomuseu
Obertures Paviment i Voreres
IAE
Impost Sobre Vehicles De Tracció Mecànica
Gestió De Residus Procedents De L’execució Obres.
Impost Sobre Béns Immobles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anúncis
L'Alcalde
La Corporació
Pressupost
Tramits
Ordenances
Plens
Edictes
Perfil del Contractant
Urbanisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ajuntament de Vilamos- Plaça Major, 4 - 25551 - Vilamòs - 973 64 07 39  Fax: 973 64 24 48  | Avís Legal
© 2011 Ajuntament de Vilamòs - Vall d'Aran