Ajuntament / Urbanisme:

    POUM – NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ APROVACIÓ PROVISIONAL 2016.
    NORMATIVA
  Normes Urbanístiques  
  Annexos
  Fitxers sectors Usos i Activitats Característiques i condicins dels aparcaments
       
  Contingut Gràfic del Projecte Esquemes interpretatrius Plànols Patrimoni
   
  Correspondència de zones i sistemes POUM NNSS
     
  Fitxes Sectors
  PAU-1 PAU-2 PPU PPU-1 PPU-2 PPU-3 PE PE  
         
DOCUMENTACIÓ GRÁFICA  
  Informació (Plànols)    
  i01_i02a i02b i02c i03_a_b_c i04a_b i04c_d i05a i06a  
                   
  i06b i07a i08a i08b i08c i08d i08e    
                   
  Ordenació              
  Classificació municipi Vilamòs Classificació nucli Vilamòs Classificació Era Bordeta Qualificació SNU Cualificación SNU_z1 Qualificació SNU_z2 Qualificació Su y Sur Ordenació Núcli Vilamòs  
                   
  Illa 1 Illa 2 Illa 3 Illa 4 Illa 5 Illa 6 Illa 7 Illa 8  
                   
  Illa 9 Illa 10 Illa 11 Illa 12 Illa 13 Illa 14 Illa 15 Illa 16  
                   
                   
CATÀLEG EDIFICACIONS SNU VILAMÒS
 
 
 
 
 
 
 
Anúncios
El Alcalde
La Corporación
Presupuesto
Trámites
Ordenanzas
Plenos
Edictos
Perfil del Contratante
Urbanismo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayuntamiento de Vilamos- Plaça Major, 4 - 25551 - Vilamòs - 973 64 07 39  Fax: 973 64 24 48  | Aviso Legal
© 2011 Ajuntament de Vilamòs - Valle de Aran